Temaoversikt halvår

Gjelder perioden 15. august 2020 - 1. januar 2020

Andre perioder:

Denne tabellen gir en oversikt over tema brukt på hver enkelt søndag i angitt periode.

SøndagB i b e l e n J e s u d ø d o g o p p s t a n d e l s e O m v e n d e l s e b e k j e n n e l s e n b ø n n d å p e n e t t e r f ø l g e l s e f e l l e s s k a p e t g i v e r t j e n e s t e h e l b r e d e l s e h å p k j æ r l i g h e t s g j e r n i n g e r s k a p e r v e r k e t t i l b e d e l s e t i l g i v e l s e v i t n e t j e n e s t e
11. sønd. i treenighetstiden, 16. aug. 2020XXXX
12. sønd. i treenighetstiden, 23. aug. 2020XXXXXXXX
13. sønd. i treenighetstiden, 30. aug. 2020XX
Vingårdssøndag/14.sønd. i treenighetst., 6. sep. 2020X
15. sønd. i treenighetstiden, 13. sep. 2020XXXXX
16. sønd. i treenighetstiden, 20. sep. 2020XXXXX
17. sønd. i treenighetstiden, 27. sep. 2020XXXX
Mikkelsmesse, 29. sep. 2020XXXXXXXXXX
18. sønd. i treenighetstiden, 4. okt. 2020X
19. sønd. i treenighetstiden, 11. okt. 2020XX
20. sønd. i treenighetstiden, 18. okt. 2020XXXXXX
Bots- og bededag, 25. okt. 2020XXX
Reformasjonsdagen, 31. okt. 2020XXX
Allehelgenssøndag, 1. nov. 2020XXXXXXXXX
23. sønd. i treenighetstiden, 8. nov. 2020XXXXXXXXXX
24. sønd. i treenighetstiden, 15. nov. 2020XXXXXXX
Domssøndag/Kristi kongedag, 22. nov. 2020
1. søndag i adventstiden, 29. nov. 2020XXXXXXX
2. søndag i adventstiden, 6. des. 2020XXXXX
3. søndag i adventstiden, 13. des. 2020XXXXXXXXXXX
4. søndag i adventstiden, 20. des. 2020XXX
Julaften, 24. des. 2020XXX
Julenatt/Ottesang, 24. des. 2020XXXXXX
Juledag, 25. des. 2020XXXXXX
Stefanusdagen/2. juledag, 26. des. 2020XXXXX
Romjulssøndag, 27. des. 2020
Nyttårsaften, 31. des. 2020XXXX
Nyårsdag/Jesu navnedag, 1. jan. 2021XXXXX
Nyårsdag/Jesu navnedag, 1. jan. 2021XXXXXX
Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave