Temaoversikt halvår

Gjelder perioden 15. august 2019 - 1. januar 2019

Andre perioder:

Denne tabellen gir en oversikt over tema brukt på hver enkelt søndag i angitt periode.

SøndagB i b e l e n J e s u d ø d o g o p p s t a n d e l s J e s u d ø d o g o p p s t a n d e l s e b e k j e n n e l s e n b ø n n d å p e n e t t e r f ø l g e l s e f e l l e s s k a p e t g i v e r t j e n e s t e h e l b r e d e l s e h å p k j æ r l i g h e t s g j e r n i n g e r n a t t v e r d e n t i l g i v e l s e v i t n e t j e n e s t e
10. sønd. i treenighetstiden, 18. aug. 2019XXXX
11. sønd. i treenighetstiden, 25. aug. 2019XXX
12. sønd. i treenighetstiden, 1. sep. 2019XXXXXXXXX
13. sønd. i treenighetstiden, 8. sep. 2019XXXXXXX
Vingårdssøndag/14.sønd. i treenighetst., 15. sep. 2019XXXXXXX
15. sønd. i treenighetstiden, 22. sep. 2019XXXXXX
16. sønd. i treenighetstiden, 29. sep. 2019XX
17. sønd. i treenighetstiden, 6. okt. 2019XXXXXX
18. sønd. i treenighetstiden, 13. okt. 2019XXXX
19. sønd. i treenighetstiden, 20. okt. 2019XXXX
Bots- og bededag, 27. okt. 2019XXXXX
Reformasjonsdagen, 31. okt. 2019
Allehelgenssøndag, 3. nov. 2019
22. sønd. i treenighetstiden, 10. nov. 2019XXXXXXX
23. sønd. i treenighetstiden, 17. nov. 2019XXXXXXXXX
Domssøndag/Kristi kongedag, 24. nov. 2019XXXXX
1. søndag i adventstiden, 1. des. 2019XXXXX
2. søndag i adventstiden, 8. des. 2019XXXXXXX
3. søndag i adventstiden, 15. des. 2019XXXXXX
4. søndag i adventstiden, 22. des. 2019XXX
Julaften, 24. des. 2019XXXX
Julenatt/Ottesang, 24. des. 2019XXXXXX
Juledag, 25. des. 2019XXX
Stefanusdagen/2. juledag, 26. des. 2019XXXXXX
Romjulssøndag, 29. des. 2019XXXX
Nyttårsaften, 31. des. 2019
Nyårsdag/Jesu navnedag, 1. jan. 2020
Nyårsdag/Jesu navnedag, 1. jan. 2020XXXXX
Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave