Temaoversikt halvår

Gjelder perioden 15. august 2018 - 1. januar 2018

Andre perioder:

Denne tabellen gir en oversikt over tema brukt på hver enkelt søndag i angitt periode.

SøndagB i b e l e n J e s u d ø d o g o p p s t a n d e l s e b e k j e n n e l s e n b ø n n d å p e n e t t e r f ø l g e l s e f e l l e s s k a p e t g i v e r t j e n e s t e h e l b r e d e l s e h å p k j æ r l i g h e t s g j e r n i n g e r n a t t v e r d e n s k a p e r v e r k e t t i l g i v e l s e v i t n e t j e n e s t e
13. sønd. i treenighetstiden, 19. aug. 2018XXX
Vingårdssøndag/14.sønd. i treenighetst., 26. aug. 2018XXXXXXX
15. sønd. i treenighetstiden, 2. sep. 2018XXXX
16. sønd. i treenighetstiden, 9. sep. 2018XXXXXX
17. sønd. i treenighetstiden, 16. sep. 2018XXXXXXX
18. sønd. i treenighetstiden, 23. sep. 2018XXXXXXXXX
Mikkelsmesse, 29. sep. 2018XXXXXX
19. sønd. i treenighetstiden, 30. sep. 2018XXXX
21. sønd. i treenighetstiden, 14. okt. 2018XX
22. sønd. i treenighetstiden, 21. okt. 2018XXXX
Bots- og bønnedag, 28. okt. 2018XXXX
Reformasjonsdagen, 31. okt. 2018X
Allehelgenssøndag, 4. nov. 2018XXXXXX
25. sønd. i treenighetstiden, 11. nov. 2018XXXXX
26. sønd. i treenighetstiden, 18. nov. 2018XXX
Domssøndag/Kristi kongedag, 25. nov. 2018XXX
1. søndag i adventstiden, 2. des. 2018XX
2. søndag i adventstiden, 9. des. 2018XXXXXXX
3. søndag i adventstiden, 16. des. 2018XXXX
4. søndag i adventstiden, 23. des. 2018XXXXXXX
Julaften, 24. des. 2018XXXX
Julenatt/Ottesang, 24. des. 2018XXXXXX
Juledag, 25. des. 2018XXX
Stefanusdagen/2. juledag, 26. des. 2018XXXX
Romjulssøndag, 30. des. 2018XXXXXX
Nyttårsaften, 31. des. 2018XXXXX
Nyårsdag/Jesu navnedag, 1. jan. 2019XXXXXX
Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave