Temaoversikt halvår

Gjelder perioden 15. august 2016 - 1. januar 2016

Andre perioder:

Denne tabellen gir en oversikt over tema brukt på hver enkelt søndag i angitt periode.

SøndagB i b e l e n J e s u d ø d o g o p p s t a n d e l s e b e k j e n n e l s e n b ø n n e t t e r f ø l g e l s e f e l l e s s k a p e t g i v e r t j e n e s t e h e l b r e d e l s e h å p k j æ r l i g h e t s g j e r n i n g e r n a t t v e r d e n v i t n e t j e n e s t e
15. sønd. i treenighetstiden, 28. aug. 2016XXXXXX
18. sønd. i treenighetstiden, 18. sep. 2016XXXXXXX
Mikkelsmesse, 29. sep. 2016XXXX
20. sønd. i treenighetstiden, 2. okt. 2016XXXX
21. sønd. i treenighetstiden, 9. okt. 2016XXXX
20. sønd. i treenighetstiden, 23. okt. 2016XXXX
26. sønd. i treenighetstiden, 13. nov. 2016XXXX
3. søndag i adventstiden, 11. des. 2016XXXX
Julaften, 24. des. 2016XXXX
Juledag, 25. des. 2016XXX
Nyårsdag/Jesu navnedag, 1. jan. 2017
Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave