Temaoversikt halvår

Gjelder perioden 15. august 2014 - 1. januar 2014

Andre perioder:

Denne tabellen gir en oversikt over tema brukt på hver enkelt søndag i angitt periode.

SøndagB i b e l e n J e s u d ø d o g o p p s t a n d e l s e O m v e n d e l s e b e k j e n n e l s e n b ø n n d å p e n e t t e r f ø l g e l s e f e l l e s s k a p e t g i v e r t j e n e s t e h e l b r e d e l s e h å p k j æ r l i g h e t s g j e r n i n g e r n a t t v e r d e n s k a p e r v e r k e t t i l g i v e l s e v i t n e t j e n e s t e
10. sønd. i treenighetstiden, 17. aug. 2014XXXXXXX
11. sønd. i treenighetstiden, 24. aug. 2014XXXX
12. sønd. i treenighetstiden, 31. aug. 2014XXXXXXXX
13. sønd. i treenighetstiden, 7. sep. 2014
Vingårdssøndag/14.sønd. i treenighetst., 14. sep. 2014X
15. sønd. i treenighetstiden, 21. sep. 2014XXXXX
16. sønd. i treenighetstiden, 28. sep. 2014XXXXX
Mikkelsmesse, 29. sep. 2014XXXXXXXXXX
17. sønd. i treenighetstiden, 5. okt. 2014XXXX
18. sønd. i treenighetstiden, 12. okt. 2014X
19. sønd. i treenighetstiden, 19. okt. 2014XX
Bots- og bededag, 26. okt. 2014XXX
Reformasjonsdagen, 31. okt. 2014X
Allehelgenssøndag, 2. nov. 2014XXXXXXXXX
22. sønd. i treenighetstiden, 9. nov. 2014XXXXXXXXXXX
23. sønd. i treenighetstiden, 16. nov. 2014XXXXXXXXXX
Domssøndag/Kristi kongedag, 23. nov. 2014XXXXXXXXX
1. søndag i adventstiden, 30. nov. 2014XXXXXXX
2. søndag i adventstiden, 7. des. 2014XXXXX
3. søndag i adventstiden, 14. des. 2014XXXXXXXXXXX
Juledag, 25. des. 2014XXXXXX
Stefanusdagen/2. juledag, 26. des. 2014XXXXX
Romjulssøndag, 28. des. 2014
Nyttårsaften, 31. des. 2014XXXX
Nyårsdag/Jesu navnedag, 1. jan. 2015XXXXX
Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave