Temaoversikt halvår

Gjelder perioden 15. august 2011 - 1. januar 2011

Andre perioder:

Denne tabellen gir en oversikt over tema brukt på hver enkelt søndag i angitt periode.

SøndagB i b e l e n J e s u d ø d o g o p p s t a n d e l s e O m v e n d e l s e b e k j e n n e l s e n b ø n n d å p e n e t t e r f ø l g e l s e f e l l e s s k a p e t h e l b r e d e l s e h å p k j æ r l i g h e t s g j e r n i n g e r s k a p e r v e r k e t t i l b e d e l s e t i l g i v e l s e v i t n e t j e n e s t e
2. søndag i adventstiden, 4. Des. 2011XXXXX
3. søndag i adventstiden, 11. Des. 2011XXXXXXXXXXX
Julaften, 24. des. 2011XXX
Julenatt/Ottesang, 24. Des. 2011XXXXXX
Juledag, 25. des. 2011XXXXXX
Stefanusdagen/2. juledag, 26. Des. 2011XXXXX
Nyttårsaften, 31. Des. 2011XXXX
Nyårsdag/Jesu navnedag, 1. Jan. 2012XXXXX
Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave