Temaoversikt halvår

Gjelder perioden 2. januar 2022 - 14. august 2022

Andre perioder:

Denne tabellen gir en oversikt over tema brukt på hver enkelt søndag i angitt periode.

SøndagB i b e l e n J e s u d ø d o g o p p s t a n d e l s e b e k j e n n e l s e n b ø n n d å p e n e t t e r f ø l g e e t t e r f ø l g e l s e f e l l e s s k a p e t g i v e r t j e n e s t e h e l b r e d e l s e h å p k j æ r l i g h e t s g j e r n i n g e r n a t t v e r d e n s k a p e r v e r k e t t i l g i v e l s e v i t n e t j e n e s t e
Kristi åpenbaringsdag, 2. jan. 2022XXXX
2. søndag i åpenbaringstiden, 9. jan. 2022XXXXXXX
3. søndag i åpenbaringstiden, 16. jan. 2022XXXXXXX
4. søndag i åpenbaringstiden, 23. jan. 2022XXXXXX
5. søndag i åpenbaringstiden, 30. jan. 2022XXXXXXXX
Kyndelsmesse, 2. feb. 2022XXXXX
6. søndag i åpenbaringstiden, 6. feb. 2022XXX
Samefolkets dag, 6. feb. 2022XXXXX
Såmannssøndag, 13. feb. 2022XXXX
Kristi forklarelsesdag, 20. feb. 2022XXXX
Fastelavnssøndag, 27. feb. 2022XXXX
Askeonsdag, 2. mar. 2022XXX
1. sønd. i faste, 6. mar. 2022XXXX
2. sønd. i faste, 13. mar. 2022X
3. sønd. i faste, 20. mar. 2022XXXXXXXXX
Maria budskapsdag, 27. mar. 2022XXXXXX
4. sønd. i faste, 3. apr. 2022XXXXXX
Palmesøndag, 10. apr. 2022XXX
Skjærtorsdag, 14. apr. 2022XXX
Langfredag, 15. apr. 2022
Påskenatt/Ottesang, 16. apr. 2022
Påskedag, 17. apr. 2022XXXX
2. påskedag, 18. apr. 2022XXXX
2. sønd. i påsketiden, 24. apr. 2022XXXXXX
3. sønd. i påsketiden, 1. Mai. 2022XXXXXXX
1. mai, 1. Mai. 2022XXXXX
4. sønd. i påsketiden, 8. Mai. 2022XXXXX
5. sønd. i påsketiden, 15. Mai. 2022XXX
17. mai, 17. Mai. 2022XXXXX
6. sønd. i påsketiden, 22. Mai. 2022XXX
Kristi himmelfartsdag, 26. Mai. 2022XXXXXXXX
Søndag før pinse, 29. Mai. 2022XXXXXXXX
Pinseaften, 4. jun. 2022XXXXXX
Pinsedag, 5. jun. 2022XXXXXXXXX
2. pinsedag, 6. jun. 2022
Treeninghetssøndag, 12. jun. 2022XXXXXXXXXX
2. sønd. i treenighetstiden, 19. jun. 2022XXXXXX
Santhansdagen/Jonsok, 24. jun. 2022XXXX
3. sønd. i treenighetstiden, 26. jun. 2022XXXXXXXX
4. sønd. i treenighetstiden, 3. jul. 2022XXX
5. sønd. i treenighetstiden, 10. jul. 2022XXX
Aposteldagen/6.sønd. i treenighetst., 17. jul. 2022XXX
7. sønd. i treenighetstiden, 24. jul. 2022XX
Olavsdagen/Olsok, 29. jul. 2022XXXXXX
8. sønd. i treenighetstiden, 31. jul. 2022XXXXXXX
9. sønd. i treenighetstiden, 7. aug. 2022XXXX
10. sønd. i treenighetstiden, 14. aug. 2022XXXX
Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave