Temaoversikt halvår

Gjelder perioden 2. januar 2021 - 14. august 2021

Andre perioder:

Denne tabellen gir en oversikt over tema brukt på hver enkelt søndag i angitt periode.

SøndagB i b e l e B i b e l e n J e s u d ø d o g o p p s t a n d e l s e b e k j e n n e l s e n b ø n n d å p e n e t t e r f ø l g e l s e f e l l e s s k a p e t g i v e r t j e n e s t e h e l b r e d e l s e h å p k j æ r l i g h e t s g j e r n i n g e r n a t t v e r d e n s k a p e r v e r k e t t i l g i v e l s e v e l s i g n e l s e v i t n e t j e n e s t e
Kristi åpenbaringsdag, 3. jan. 2021XXX
2. søndag i åpenbaringstiden, 10. jan. 2021XXXXX
3. søndag i åpenbaringstiden, 17. jan. 2021XXXXXX
4. søndag i åpenbaringstiden, 24. jan. 2021XXX
Såmannssøndag, 31. jan. 2021XXXXXXXX
Kyndelsmesse, 2. feb. 2021XXXXX
Samefolkets dag, 6. feb. 2021XXXXXXXXXXXX
Kristi forklarelsesdag, 7. feb. 2021XXXXXXX
Fastelavnssøndag, 14. feb. 2021XXXXXX
Askeonsdag, 17. feb. 2021XXXXX
1. sønd. i faste, 21. feb. 2021XXX
2. sønd. i faste, 28. feb. 2021XXXXXXX
3. sønd. i faste, 7. mar. 2021XXXXXXX
4. sønd. i faste, 14. mar. 2021XXXXXX
Maria budskapsdag, 21. mar. 2021XXXX
Palmesøndag, 28. mar. 2021XXXXXXX
Skjærtorsdag, 1. apr. 2021XXXXXXXX
Langfredag, 2. apr. 2021XXXXXXXXX
Påskenatt/Ottesang, 3. apr. 2021
Påskedag, 4. apr. 2021XXXXXXXXX
2. påskedag, 5. apr. 2021XXXXX
2. sønd. i påsketiden, 11. apr. 2021XXXXXXXX
3. sønd. i påsketiden, 18. apr. 2021XXX
4. sønd. i påsketiden, 25. apr. 2021XXXXXXXX
1. mai, 1. Mai. 2021XXXXXXX
5. sønd. i påsketiden, 2. Mai. 2021XXXXXXXXXXXXXX
6. sønd. i påsketiden, 9. Mai. 2021XXXX
Kristi himmelfartsdag, 13. Mai. 2021XXXXXXXX
Søndag før pinse, 16. Mai. 2021XX
17. mai, 17. Mai. 2021XXXXXX
Pinseaften, 22. Mai. 2021XXXXXX
Pinsedag, 23. Mai. 2021XXXXXX
2. pinsedag, 24. Mai. 2021XXXXX
Treeninghetssøndag, 30. Mai. 2021XXXXXXXX
2. sønd. i treenighetstiden, 6. jun. 2021XXXX
3. sønd. i treenighetstiden, 13. jun. 2021XXXX
4. sønd. i treenighetstiden, 20. jun. 2021XXXXXXX
5. sønd. i treenighetstiden, 27. jun. 2021XXXXXX
Aposteldagen/6.sønd. i treenighetst., 4. jul. 2021XXXXXXXXX
7. sønd. i treenighetstiden, 11. jul. 2021XXXXXXXX
8. sønd. i treenighetstiden, 18. jul. 2021XX
9. sønd. i treenighetstiden, 25. jul. 2021XXXXXX
Olavsdagen/Olsok, 29. jul. 2021XXXXXXXX
10. sønd. i treenighetstiden, 1. aug. 2021XXXXX
11. sønd. i treenighetstiden, 8. aug. 2021XXXXXX
Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave