Temaoversikt halvår

Gjelder perioden 2. januar 2020 - 14. august 2020

Andre perioder:

Denne tabellen gir en oversikt over tema brukt på hver enkelt søndag i angitt periode.

SøndagB i b e l e n J e s u d ø d o g o p p s t a n d e l s J e s u d ø d o g o p p s t a n d e l s e O m v e n d e l s e b e k j e n n e l s e n b ø n n d å p e n e t t e r f ø l g e l s e f e l l e s s k a p e t g i v e r t j e n e s t e h e l b r e d e l s e h å p k j æ r l i g h e t s g j e r n i n g e r n a t t v e r d e n s k a p e r v e r k e t t i l b e d e l s e t i l g i v e l s e v i t n e t j e n e s t e
Kristi åpenbaringsdag, 5. jan. 2020XXX
2. søndag i åpenbaringstiden, 12. jan. 2020XXXXXXXX
3. søndag i åpenbaringstiden, 19. jan. 2020XXXX
4. søndag i åpenbaringstiden, 26. jan. 2020XXXXXXX
5. søndag i åpenbaringstiden, 2. feb. 2020XXXX
Samefolkets dag, 6. feb. 2020XXXXX
Såmannssøndag, 9. feb. 2020XX
Kristi forklarelsesdag, 16. feb. 2020
Fastelavnssøndag, 23. feb. 2020XXXXXX
Askeonsdag, 26. feb. 2020XXXXXXXX
1. sønd. i faste, 1. mar. 2020
2. sønd. i faste, 8. mar. 2020
3. sønd. i faste, 15. mar. 2020
Maria budskapsdag, 22. mar. 2020XXXXX
4. sønd. i faste, 29. mar. 2020XXXXXXXX
Palmesøndag, 5. apr. 2020XXXXXX
Skjærtorsdag, 9. apr. 2020XXXXXXXX
Langfredag, 10. apr. 2020XXXXX
Påskenatt/Ottesang, 12. apr. 2020
Påskedag, 12. apr. 2020XX
2. påskedag, 13. apr. 2020
2. sønd. i påsketiden, 19. apr. 2020XX
3. sønd. i påsketiden, 26. apr. 2020XXX
1. mai, 1. Mai. 2020XXXXXXX
4. sønd. i påsketiden, 3. Mai. 2020XX
5. sønd. i påsketiden, 10. Mai. 2020XXXXXX
6. sønd. i påsketiden, 17. Mai. 2020X
17. mai, 17. Mai. 2020XXX
Kristi himmelfartsdag, 21. Mai. 2020XXXXX
Søndag før pinse, 24. Mai. 2020XXXXXXX
Pinseaften, 30. Mai. 2020XXXXXX
Pinsedag, 31. Mai. 2020XXXXXX
2. pinsedag, 1. jun. 2020XXXXXXXXX
Treeninghetssøndag, 7. jun. 2020XXXXXXXXXXXXXX
2. sønd. i treenighetstiden, 14. jun. 2020XXXXXXXXX
3. sønd. i treenighetstiden, 21. jun. 2020XX
Santhansdagen/Jonsok, 24. jun. 2020XX
4. sønd. i treenighetstiden, 28. jun. 2020XXX
5. sønd. i treenighetstiden, 5. jul. 2020XX
Aposteldagen/6.sønd. i treenighetst., 12. jul. 2020X
7. sønd. i treenighetstiden, 19. jul. 2020XXXXXXXXX
8. sønd. i treenighetstiden, 26. jul. 2020
Olavsdagen/Olsok, 29. jul. 2020XXXXXX
9. sønd. i treenighetstiden, 2. aug. 2020XXXX
10. sønd. i treenighetstiden, 9. aug. 2020XXXXXXX
Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave