Temaoversikt halvår

Gjelder perioden 2. januar 2019 - 14. august 2019

Andre perioder:

Denne tabellen gir en oversikt over tema brukt på hver enkelt søndag i angitt periode.

SøndagB i b e l e n J e s u d ø d o g o p p s t a n d e l s e b e k j e n n e l s e n b ø n n d å p e n e t t e r f ø l g e e t t e r f ø l g e l s e f e l l e s s k a p e t g i v e r t j e n e s t e h e l b r e d e l s e h å p k j æ r l i g h e t s g j e r n i n g e r n a t t v e r d e n s k a p e r v e r k e t t i l g i v e l s e v i t n e t j e n e s t e
Kristi åpenbaringsdag, 6. jan. 2019XXXX
2. søndag i åpenbaringstiden, 13. jan. 2019XXXXXXX
3. søndag i åpenbaringstiden, 20. jan. 2019XXXXXXX
Kyndelsmesse, 2. feb. 2019XXXXX
Kyndelsmesse, 2. feb. 2019XXXXX
25. sønd. i treenighetstiden, 3. feb. 2019XXXXXX
Samefolkets dag, 6. feb. 2019XXXXX
Såmannssøndag, 17. feb. 2019XXXX
Kristi forklarelsesdag, 24. feb. 2019XXXX
Fastelavnssøndag, 3. mar. 2019XXXX
Askeonsdag, 6. mar. 2019XXX
1. sønd. i faste, 10. mar. 2019XXXX
2. sønd. i faste, 17. mar. 2019X
Maria budskapsdag, 24. mar. 2019XXXXXX
3. sønd. i faste, 31. mar. 2019XXXXXXXXX
4. sønd. i faste, 7. apr. 2019XXXXXX
Palmesøndag, 14. apr. 2019XXX
Skjærtorsdag, 18. apr. 2019XXX
Langfredag, 19. apr. 2019XXXXX
Påskenatt/Ottesang, 20. apr. 2019
Påskedag, 21. apr. 2019XXXX
2. påskedag, 22. apr. 2019XXXX
2. sønd. i påsketiden, 28. apr. 2019XXXXXX
1. mai, 1. Mai. 2019XXXXX
3. sønd. i påsketiden, 5. Mai. 2019XXXXXXX
4. sønd. i påsketiden, 12. Mai. 2019XXXXX
17. mai, 17. Mai. 2019XXXXX
5. sønd. i påsketiden, 19. Mai. 2019XXX
6. sønd. i påsketiden, 26. Mai. 2019XXX
Kristi himmelfartsdag, 30. Mai. 2019XXXXXXXX
Søndag før pinse, 2. jun. 2019XXXXXXXX
Pinseaften, 8. jun. 2019XXXXXX
Pinsedag, 9. jun. 2019XXXXXXXXX
2. pinsedag, 10. jun. 2019
Treeninghetssøndag, 16. jun. 2019XXXXXXXXXX
2. sønd. i treenighetstiden, 23. jun. 2019
Santhansdagen/Jonsok, 24. jun. 2019XXXX
3. sønd. i treenighetstiden, 30. jun. 2019XXXXXXXX
4. sønd. i treenighetstiden, 7. jul. 2019XXX
5. sønd. i treenighetstiden, 14. jul. 2019XXX
Aposteldagen/6.sønd. i treenighetst., 21. jul. 2019XXX
7. sønd. i treenighetstiden, 28. jul. 2019XX
Olavsdagen/Olsok, 29. jul. 2019XXXXXX
8. sønd. i treenighetstiden, 4. aug. 2019XXXXXXX
9. sønd. i treenighetstiden, 11. aug. 2019XXXX
Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave