Temaoversikt halvår

Gjelder perioden 2. januar 2015 - 14. august 2015

Andre perioder:

Denne tabellen gir en oversikt over tema brukt på hver enkelt søndag i angitt periode.

SøndagB i b e l e n J e s u d ø d o g o p p s t a n d e l s e b e k j e n n e l s e n d å p e n e t t e r f ø l g e l s e f e l l e s s k a p e t h e l b r e d e l s e h å p k j æ r l i g h e t s g j e r n i n g e r s k a p e r v e r k e t t i l g i v e l s e v i t n e t j e n e s t e
Kristi åpenbaringsdag, 4. jan. 2015XXX
2. søndag i åpenbaringstiden, 11. jan. 2015XXXXX
4. søndag i åpenbaringstiden, 25. jan. 2015XXX
Påskenatt/Ottesang, 4. apr. 2015
1. mai, 1. Mai. 2015
Olavsdagen/Olsok, 29. jul. 2015XXXXXXXX
Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave