Temaoversikt halvår

Gjelder perioden 2. januar 2014 - 14. august 2014

Andre perioder:

Denne tabellen gir en oversikt over tema brukt på hver enkelt søndag i angitt periode.

SøndagB i b e l e n J e s u d ø d o g o p p s t a n d e l s J e s u d ø d o g o p p s t a n d e l s e O m v e n d e l s e b e k j e n n e l s e n b ø n n d å p e n e t t e r f ø l g e e t t e r f ø l g e l s e f e l l e s s k a p e t g i v e r t j e n e s t e h e l b r e d e l s e h å p k j æ r l i g h e t s g j e r n i n g e r n a t t v e r d e n s k a p e r v e r k e t t i l b e d e l s e t i l g i v e l s e v i t n e t j e n e s t e
Kristi åpenbaringsdag, 5. jan. 2014XXX
2. søndag i åpenbaringstiden, 12. jan. 2014XXXXXXXX
3. søndag i åpenbaringstiden, 19. jan. 2014XXXXXXXXXXX
4. søndag i åpenbaringstiden, 26. jan. 2014XXXXXXX
X2. søndag i åpenbaringstiden, 2. feb. 2014XXXXX
5. søndag i åpenbaringstiden, 2. feb. 2014XXXX
Kyndelsmesse, 2. feb. 2014XXXXX
Samefolkets dag, 6. feb. 2014XXXXXXXXXX
6. søndag i åpenbaringstiden, 9. feb. 2014XXXXXXX
Såmannssøndag, 16. feb. 2014XX
Kristi forklarelsesdag, 23. feb. 2014
Fastelavnssøndag, 2. mar. 2014XXXXXX
Askeonsdag, 5. mar. 2014XXXXXXXX
1. sønd. i faste, 9. mar. 2014
2. sønd. i faste, 16. mar. 2014
Maria budskapsdag, 23. mar. 2014XXXXX
3. sønd. i faste, 30. mar. 2014
4. sønd. i faste, 6. apr. 2014XXXXXXXXXXX
Palmesøndag, 13. apr. 2014XXXXXX
Skjærtorsdag, 17. apr. 2014XXXXXXXX
Langfredag, 18. apr. 2014
Påskenatt/Ottesang, 19. apr. 2014
Påskedag, 20. apr. 2014XX
2. påskedag, 21. apr. 2014
2. sønd. i påsketiden, 27. apr. 2014XX
1. mai, 1. mai. 2014XXXXXXX
3. sønd. i påsketiden, 4. mai. 2014XXX
4. sønd. i påsketiden, 11. mai. 2014XX
17. mai, 17. mai. 2014XXX
5. sønd. i påsketiden, 18. mai. 2014XXXXXX
6. sønd. i påsketiden, 25. mai. 2014X
Kristi himmelfartsdag, 29. mai. 2014XXXXX
Søndag før pinse, 1. jun. 2014XXXXXXX
Pinseaften, 7. jun. 2014XXXXXX
Pinsedag, 8. jun. 2014XXXXXX
2. pinsedag, 9. jun. 2014XXXXXXXXX
Treeninghetssøndag, 15. jun. 2014XXXXXXXXXXXXXX
2. sønd. i treenighetstiden, 22. jun. 2014XXXXXXXXX
Santhansdagen/Jonsok, 24. jun. 2014XX
3. sønd. i treenighetstiden, 29. jun. 2014
4. sønd. i treenighetstiden, 6. jul. 2014XXX
5. sønd. i treenighetstiden, 13. jul. 2014XX
Aposteldagen/6.sønd. i treenighetst., 20. jul. 2014X
7. sønd. i treenighetstiden, 27. jul. 2014XX
Olavsdagen/Olsok, 29. jul. 2014XXXXXX
8. sønd. i treenighetstiden, 3. aug. 2014
9. sønd. i treenighetstiden, 10. aug. 2014XXXX
Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave