Temaoversikt halvår

Gjelder perioden 2. januar 2013 - 14. august 2013

Andre perioder:

Denne tabellen gir en oversikt over tema brukt på hver enkelt søndag i angitt periode.

SøndagB i b e l e n J e s u d ø d o g o p p s t a n d e l s e b e k j e n n e l s e n b ø n n d å p e n e t t e r f ø l g e l s e f e l l e s s k a p e t g i v e r t j e n e s t e h e l b r e d e l s e h å p k j æ r l i g h e t s g j e r n i n g e r n a t t v e r d e n s k a p e r v e r k e t t i l b e d e l s e t i l g i v e l s e v i t n e t j e n e s t e
2. søndag i åpenbaringstiden, 13. jan. 2013XX
3. søndag i åpenbaringstiden, 20. jan. 2013XXXXXXX
Såmannssøndag, 27. jan. 2013XXXX
Kristi forklarelsesdag, 3. feb. 2013XXXX
Fastelavnssøndag, 10. feb. 2013XXXX
Askeonsdag, 13. feb. 2013XXX
1. sønd. i faste, 17. feb. 2013XXXX
3. sønd. i faste, 3. mar. 2013XXXXXXXXX
4. sønd. i faste, 10. mar. 2013XXXXXX
Maria budskapsdag, 17. mar. 2013XXXXXX
Palmesøndag, 24. mar. 2013XXX
Skjærtorsdag, 28. mar. 2013XXX
Langfredag, 29. mar. 2013XXXXXXXXX
Påskedag, 31. mar. 2013XXXX
2. påskedag, 1. apr. 2013XXXX
3. sønd. i påsketiden, 14. apr. 2013XXXXXXX
4. sønd. i påsketiden, 21. apr. 2013XXXXXXXX
5. sønd. i påsketiden, 28. apr. 2013XXX
6. sønd. i påsketiden, 5. mai. 2013XXX
Søndag før pinse, 12. mai. 2013XXXXXXXX
17. mai, 17. mai. 2013XXXXX
Pinsedag, 19. mai. 2013XXXXXXXXX
2. pinsedag, 20. mai. 2013
Treeninghetssøndag, 26. mai. 2013XXXXXXXXXX
2. sønd. i treenighetstiden, 2. jun. 2013
3. sønd. i treenighetstiden, 9. jun. 2013XXXXXXXX
4. sønd. i treenighetstiden, 16. jun. 2013XXXXX
5. sønd. i treenighetstiden, 23. jun. 2013XXX
Santhansdagen/Jonsok, 24. jun. 2013XXXX
7. sønd. i treenighetstiden, 7. jul. 2013XX
8. sønd. i treenighetstiden, 14. jul. 2013XXXXXXX
9. sønd. i treenighetstiden, 21. jul. 2013XXXX
Olavsdagen/Olsok, 29. jul. 2013XXXXXX
11. sønd. i treenighetstiden, 4. aug. 2013XXXXXX
12. sønd. i treenighetstiden, 11. aug. 2013XXXXXXXXX
Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave