Temaoversikt halvår

Gjelder perioden 2. januar 2023 - 14. august 2023

Andre perioder:

Denne tabellen gir en oversikt over tema brukt på hver enkelt søndag i angitt periode.

SøndagB i b e l e n J e s u d ø d o g o p p s t a n d e l s J e s u d ø d o g o p p s t a n d e l s e b e k j e n n e l s e n b ø n n d å p e n e t t e r f ø l g e l s e f e l l e s s k a p e t g i v e r t j e n e s t e h e l b r e d e l s e h å p k j æ r l i g h e t s g j e r n i n g e r n a t t v e r d e n s k a p e r v e r k e t t i l b e d e l s e t i l g i v e l s e v i t n e t j e n e s t e
Kristi åpenbaringsdag, 8. jan. 2023XXX
2. søndag i åpenbaringstiden, 15. jan. 2023XXXXXXXX
3. søndag i åpenbaringstiden, 22. jan. 2023XXXX
4. søndag i åpenbaringstiden, 29. jan. 2023XXXXXXX
Kyndelsmesse, 2. feb. 2023XXXXX
Såmannssøndag, 5. feb. 2023XX
Samefolkets dag, 6. feb. 2023XXXXX
Kristi forklarelsesdag, 12. feb. 2023
Fastelavnssøndag, 19. feb. 2023XXXXXX
Askeonsdag, 22. feb. 2023XXXXXXXX
1. sønd. i faste, 26. feb. 2023
2. sønd. i faste, 5. mar. 2023
3. sønd. i faste, 12. mar. 2023
4. sønd. i faste, 19. mar. 2023XXXXXXXX
Maria budskapsdag, 26. mar. 2023XXXXX
Palmesøndag, 2. apr. 2023XXXXXX
Skjærtorsdag, 6. apr. 2023XXXXXXXX
Langfredag, 7. apr. 2023XXXXX
Påskenatt/Ottesang, 8. apr. 2023
Påskedag, 9. apr. 2023XX
2. påskedag, 10. apr. 2023
2. sønd. i påsketiden, 16. apr. 2023XX
3. sønd. i påsketiden, 23. apr. 2023XXX
4. sønd. i påsketiden, 30. apr. 2023XX
Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave