Ressurser etter Bibelsted

Enkelt bibeldrama Kapittel/Vers Søndag Datosorter i synkende rekkefølge Rekke Tittel
Matt 2, 13-23 Stefanusdagen/2. juledag 26.12.2012 3. rekke Stefanusdagen/2. juledag, 26. des. 2012
Matt 11, 25-30 Nyttårsaften 31.12.2012 3. rekke Nyttårsaften, 31. des. 2012
Joh 1, 29-34 2. søndag i åpenbaringstiden 13.01.2013 3. rekke 2. søndag i åpenbaringstiden, 13. jan. 2013
2.Mos 3, 13-15 3. søndag i åpenbaringstiden 20.01.2013 3. rekke 3. søndag i åpenbaringstiden, 20. jan. 2013
Matt 13, 24-30 Såmannssøndag 27.01.2013 3. rekke Såmannssøndag, 27. jan. 2013
Luk 9, 28-36 Kristi forklarelsesdag 03.02.2013 3. rekke Kristi forklarelsesdag, 3. feb. 2013
Luk 18, 31-34 Fastelavnssøndag 10.02.2013 3. rekke Fastelavnssøndag, 10. feb. 2013
Mark 2, 18-20 Askeonsdag 13.02.2013 3. rekke Askeonsdag, 13. feb. 2013
Matt 26, 36-45 1. sønd. i faste 17.02.2013 3. rekke 1. sønd. i faste, 17. feb. 2013
Luk 22, 28-34 3. sønd. i faste 03.03.2013 3. rekke 3. sønd. i faste, 3. mar. 2013
Joh 6, 24-36 4. sønd. i faste 10.03.2013 3. rekke 4. sønd. i faste, 10. mar. 2013
Luk 1, 39-45 Maria budskapsdag 17.03.2013 3. rekke Maria budskapsdag, 17. mar. 2013
Joh 12, 12-24 Palmesøndag 24.03.2013 3. rekke Palmesøndag, 24. mar. 2013
Matt 26, 17-30 Skjærtorsdag 28.03.2013 3. rekke Skjærtorsdag, 28. mar. 2013
Luk 22, 39-71 Langfredag 29.03.2013 3. rekke Langfredag, 29. mar. 2013
Joh 20, 1-10 Påskedag 31.03.2013 3. rekke Påskedag, 31. mar. 2013
Joh 20, 11-18 2. påskedag 01.04.2013 3. rekke 2. påskedag, 1. apr. 2013
Mark 6, 30-44 3. sønd. i påsketiden 14.04.2013 3. rekke 3. sønd. i påsketiden, 14. apr. 2013
Apgj 8, 26-39 4. sønd. i påsketiden 21.04.2013 3. rekke 4. sønd. i påsketiden, 21. apr. 2013
Apgj 11, 1-18 5. sønd. i påsketiden 28.04.2013 3. rekke 5. sønd. i påsketiden, 28. apr. 2013
Apgj 12, 1-17 6. sønd. i påsketiden 05.05.2013 3. rekke 6. sønd. i påsketiden, 5. mai. 2013
1.Kong 19, 3-13 Søndag før pinse 12.05.2013 3. rekke Søndag før pinse, 12. mai. 2013
Luk 17, 11-19 17. mai 17.05.2013 3. rekke 17. mai, 17. mai. 2013
Apgj 15, 1-11 2. pinsedag 20.05.2013 3. rekke 2. pinsedag, 20. mai. 2013
Apgj 9, 1-19 Treeninghetssøndag 26.05.2013 3. rekke Treeninghetssøndag, 26. mai. 2013
Joh 3, 1-13 2. sønd. i treenighetstiden 02.06.2013 3. rekke 2. sønd. i treenighetstiden, 2. jun. 2013
1.Sam 1, 9-18 3. sønd. i treenighetstiden 09.06.2013 3. rekke 3. sønd. i treenighetstiden, 9. jun. 2013
Mark 12, 37-44 4. sønd. i treenighetstiden 16.06.2013 3. rekke 4. sønd. i treenighetstiden, 16. jun. 2013
Jona 1, 1-11 5. sønd. i treenighetstiden 23.06.2013 3. rekke 5. sønd. i treenighetstiden, 23. jun. 2013
Apgj 14, 8-18 Santhansdagen/Jonsok 24.06.2013 3. rekke Santhansdagen/Jonsok, 24. jun. 2013
Mark 5, 25-34 7. sønd. i treenighetstiden 07.07.2013 3. rekke 7. sønd. i treenighetstiden, 7. jul. 2013
Mark 12, 28-34 8. sønd. i treenighetstiden 14.07.2013 3. rekke 8. sønd. i treenighetstiden, 14. jul. 2013
1.Mos 4, 8-15 9. sønd. i treenighetstiden 21.07.2013 3. rekke 9. sønd. i treenighetstiden, 21. jul. 2013
1.Mos 15, 1-6 Olavsdagen/Olsok 29.07.2013 3. rekke Olavsdagen/Olsok, 29. jul. 2013
Jes 6, 1-8 11. sønd. i treenighetstiden 04.08.2013 3. rekke 11. sønd. i treenighetstiden, 4. aug. 2013
Joh 4, 27-43 12. sønd. i treenighetstiden 11.08.2013 3. rekke 12. sønd. i treenighetstiden, 11. aug. 2013
2.Mos 18, 13-24 13. sønd. i treenighetstiden 18.08.2013 3. rekke 13. sønd. i treenighetstiden, 18. aug. 2013
Matt 20, 1-16 Vingårdssøndag/14.sønd. i treenighetst. 25.08.2013 3. rekke Vingårdssøndag/14.sønd. i treenighetst., 25. aug. 2013
Matt 11, 16-19 16. sønd. i treenighetstiden 08.09.2013 3. rekke 16. sønd. i treenighetstiden, 8. sep. 2013
Mark 5, 35-43 17. sønd. i treenighetstiden 15.09.2013 3. rekke 17. sønd. i treenighetstiden, 15. sep. 2013
Luk 9, 57-62 19. sønd. i treenighetstiden 29.09.2013 3. rekke 19. sønd. i treenighetstiden, 29. sep. 2013
1.Mos 28, 10-19 Mikkelsmesse 29.09.2013 3. rekke Mikkelsmesse, 29. sep. 2013
Rut 1, 7-19 20. sønd. i treenighetstiden 06.10.2013 3. rekke 20. sønd. i treenighetstiden, 6. okt. 2013
1.Mos 4, 1-16 21. sønd. i treenighetstiden 13.10.2013 3. rekke 21. sønd. i treenighetstiden, 13. okt. 2013
Luk 10, 25-37 22. sønd. i treenighetstiden 20.10.2013 3. rekke 22. sønd. i treenighetstiden, 20. okt. 2013
Luk 15, 11-32 Bots- og bededag 27.10.2013 3. rekke Bots- og bededag, 27. okt. 2013
1.Sam 17, 3-50 Reformasjonsdagen 31.10.2013 3. rekke Reformasjonsdagen, 31. okt. 2013
Åp 1, 9-11 Allehelgenssøndag 03.11.2013 3. rekke Allehelgenssøndag, 3. nov. 2013
Luk 13, 10-17 26. sønd. i treenighetstiden 17.11.2013 3. rekke 26. sønd. i treenighetstiden, 17. nov. 2013
Joh 18, 33-37 Domssøndag/Kristi kongedag 24.11.2013 3. rekke Domssøndag/Kristi kongedag, 24. nov. 2013

Sider