Om Ordet.be

Ordet.be er kommet til gjennom bønn.

Når vi i perioder på 2-5 dager er i stillhet og bønn for kirkens ledere via Bønn for Den norske kirkes virksomhet får vi rikelig tid til refleksjon og også tid til å prøve å lytte til Guds stemme og hjerteslag.

Gjennom dette har tanken og påminnelsene om å lage denne ressurssiden kommet.

Vi vet at det er et stort behov for en slik dynamisk hjemmeside, knyttet til kirkeårets tekster. Vi trenger ikke alle sitte å gjøre de samme tingene rundt i landet, derfor håper vi at vi kan gjøre mange ressurser, lett tilgjengelig for mange, gjennom denne hjemmesiden.

Det er også mulighet for deg som bruker til å legge inn ideer i idebanken. Har du andre ting som kan være nyttig for andre, som ikke passer i idebanken, kan det sendes til oss så vi kan legge det inn på hjemmesiden.

Har du ideer om hvordan ting kan være enklere tilgjengelig på hjemmesiden er vi glad for tilbakemeldinger.

Temaer på tvers av tekstrekkene
Noe unikt som vi er glade for ha fått til, er oversikten over temaer på tvers av søndagstekstene. Se Gjentatte tema i tekstene. Temaoversikten er det også mulig å skrive ut. Denne oversikten kan være nyttig hvis en ønsker å forkynne det samme temaet så lenge at det endrer menighetsmedlemmenes levemåte. Undersøkelser viser at da må vi ofte høre om det sammen 10-15 ganger. Så vi håper at denne tabellen kan være til god hjelp. Har du et annet tema enn det vi har undersøkt i tekstene, kan vi neste halvår undersøke andre temaer i tekstene, hvis vi får beskjed.

Takk!
Jeg vil gjerne takke alle som har levert bidrag til at denne hjemmesiden og på den måten har gjort at den har blitt til og vi håper at flere vil bidra noe de kommende tre år, til vi har vært gjennom alle tekstene en gang. Jeg vil spesielt takke web-designer Roald Kleiveland i Kleiveland Musikk og Media, som har gjort det umulig mulig ved å lage denne hjemmesiden. Harald Kaasa Hammer og Øystein Thelle for inspirasjon verdifull hjelp og oppmuntring.  Og tilslutt min kone Ingjerd for endeløs kreativitet, ideer og tålmodighet, også utover meget seine kvelder og netter. Takk!

Nordre Berg, 18.okt. 2011.

Jo Hedberg

Takk også til vår sekretær Ola Eriksrud som fra høsten 2013 har gjort en god del av det praktiske arbeidet knyttet til driften av denne siden.