8. sønd. i treenighetstiden, 22. Jul. 2012

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
5,1-12. Saligprisningene.
Enkelt bibeldrama: 
2.Mos
1,8-2,10. Miriam ser etter Moses.
Andre tekster: 

1 Kor 13, 1-13 Kjærlighetens vei. (Fra Bispemøtes utvalg for 22. juli).
Jer 29, 11-14a Fredstanker og ikke ulykkestanker. (Fra Bispemøtes utvalg for 22. juli).
F: 2 Mos 1,8-2,10 Miriam ser etter Moses.

Søndagens minneord: «Salig er de som sørger, for de skal trøstes.» (Matt 5,4).

22. jul. 2012
Søndag: 
8. sønd. i treenighetstiden