6. søndag i åpenbaringstiden, 6. feb. 2022

Rekke: 
3. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Mark
13,21-27 Når Menneskesønnen kommer
Enkelt bibeldrama: 
Mark
4,35-41 Jesus stilner stormen
Andre tekster: 

Ordsp 4,18-27 Bevar ditt hjerte
Åp 22,12-17 Jeg vil gjengjelde
F: Mark 4,35-41 Jesus stilner stormen

Minneord: Vær på vakt! Jeg har sagt dere alt på forhånd! Mark 13.23

 

6. feb. 2022
Søndag: 
6. søndag i åpenbaringstiden