Palmesøndag, 1. Apr. 2012

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
26,6-13 Jesus salves
Enkelt bibeldrama: 
Matt
21,1-17 Inntoget i Jerusalem og barna
Andre tekster: 

Jes 56,6-8 Bønnens hus for alle folk
Rom 3, 21-26 Rettferdighet ved troen
F: Matt 21, 1-17 Inntoget i Jerusalem og barna

Minneord: ”Hun har gjort en god gjerning mot meg” (Matt 26,10B)

1. apr. 2012
Søndag: 
Palmesøndag