Hvordan spise og faste i fastetiden

Ide: 

Denne artikkelen innholder:

Litt bibelsk om faste
Fasten i Norge i tidligere tider
Planlegg fasten
Typer faste og praktiske fasteråd
Fastes lengde og hvordan starte
Hvordan begynne å spise

Innsendt av: 
redaktør