Bønneliste fra Søgne Menighet

Ide: 

Vær med og be for bygd og land gjennom uka!

Inspirert av Søgne menighet

Bønnekalender ligger vedlagt:

Innsendt av: 
Bønn for Den norske kirke