2. sønd. i faste, 21. feb. 2016

Rekke: 
3. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Jes
55,1-7 Søk Herren
Enkelt bibeldrama: 
Luk
13,22-30 Den trange dør
Andre tekster: 


Joh 13,22-30 Den trange dør
2 Kor 6,1-10 Tålmodighet i tjenesten
F: 1 Mos 39,1-23 Josef hos Potifar

Minneord

21. feb. 2016
Søndag: 
2. sønd. i faste