Kristi åpenbaringsdag, 3. jan. 2016

Rekke: 
3. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
2.Kor
4,1-6 Kristi herlighet
Enkelt bibeldrama: 
Joh
12,42-47 Som lys er jeg kommet til verden
Andre tekster: 

Jes 51,4-8 Min frelse varer fra slekt til slekt
Joh 12,42-47 Som lys er jeg kommet til verden
F: Matt 2,1-12 Vismennene hyller Jesus

Søndagens minneord: Som lys er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på meg, skal bli i mørke (Joh 12, 46).

 

 

3. jan. 2016
Søndag: 
Kristi åpenbaringsdag