22. sønd. i treenighetstiden, 21. okt. 2018

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Ordsp
6,20-23a
Enkelt bibeldrama: 
Luk
10,25-37
Andre tekster: 

Fil 2,1-4 Ikke selvhevdelse, men ydmykkhet
Joh 12,35-36 Tro på lyset, bli lysets barn
Fortellerteksten: Luk 10,25-37

Søndagens minneord: Tro på lyset, og bli lysets barn (Joh 12,36)

21. okt. 2018
Søndag: 
22. sønd. i treenighetstiden