16. sønd. i treenighetstiden, 9. sep. 2018

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
1.Pet
Pet 4,12-19
Enkelt bibeldrama: 
2.Mos
16,11-18. Gud gav folket manna
Andre tekster: 

Salme 13,2-6. Hvor lenge, Herre?
1 Pet 4,12-19. Når en kristen lider
F: 2 Mos 16,11-18. Gud gav folket manna

Søndagens minneord: 1. Pet 4,19 "De som lider etter Guds vilje, skal overgi seg til den trofaste Skaperen og GJØRE DET GODE."


9. sep. 2018
Søndag: 
16. sønd. i treenighetstiden