4. sønd. i påsketiden, 22. apr. 2018

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Jes
43,16-21 Se jeg gjør noe nytt
Enkelt bibeldrama: 
1.Sam
15,34-16,13 Samuel salver David til konge
Andre tekster: 

Joh 13,30-35  Et nytt bud
eller Apg 9,1-19 Saulus ved Damaskus
Åp 2,1-7 Forlatt din første kjærlighet
F: 1. Sam 15,34-16,13 Samuel salver David til konge

Søndagens minneord: Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede fram. Merker dere det ikke? Jes 43,19


22. apr. 2018
Søndag: 
4. sønd. i påsketiden