22. sønd. i treenighetstiden, 9. nov. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
12,33-37 Treet og fruktene og tungen
Enkelt bibeldrama: 
Luk
10,25-37 Den barmhjertige samaritan
Andre tekster: 

Fork 4,17-5,6 Vær ikke snar med munnen
Jak3,7-12 Tungen
F: Luk 10,25-37 Den barmhjertige samaratan

Minneord:  Det hjertet er fullt av, taler munnen. Matt 12,34

9. nov. 2014
Søndag: 
22. sønd. i treenighetstiden