12. sønd. i treenighetstiden, 31. aug. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Neh
9,19-21 Du forlot dem ikke i ørkenen
Enkelt bibeldrama: 
Joh
6,1-15 Jesus metter 5000
Andre tekster: 

Hebr 13,5-6 Jeg slipper deg ikke
Matt 6,24-34 Vær ikke bekymret for livet
F: Joh 6,1-15 Jesus metter 5000

Minneord: Du sørget for dem i førti år, i ørkenen manglet de ikke noe.Neh.9,21

31. aug. 2014
Søndag: 
12. sønd. i treenighetstiden