3. sønd. i treenighetstiden, 29. jun. 2014

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Jes
25,6-9 Herrens gjestebud
Enkelt bibeldrama: 
Luk
14,15-24 Det store gjestebudet
Andre tekster: 

Åp 19,5-9 Salige er de som er innbudt
Luk 14,15.24 Det stor gjestebudet.
F:  Mark 10,13-16 Jesus og barna

Minneord: «Han skal sluke døden for evig. Herren Gud skal tørke tårene fra hvert ansikt.» Jes 25,8a

 

29. jun. 2014
Søndag: 
3. sønd. i treenighetstiden