Romjulssøndag, 29. des. 2019

Rekke: 
1. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
2,13-15
Enkelt bibeldrama: 
Luk
2,22-40
Andre tekster: 

Salme1,1-6  De to veiene
1 Tim 3,16  Gudsfryktens mysterium
Fortellertekst: Luk 2,22-40

Minneord: «Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor og flykt til Egypt, og bli der til jeg sier fra! Mt 2,13

 

29. des. 2019
Søndag: 
Romjulssøndag