20. sønd. i treenighetstiden, 6. okt. 2013

Rekke: 
3. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Ef
6,1-4 Oppdragelse etter Herrens vilje
Enkelt bibeldrama: 
Rut
1,7-11.16-19a. Rut og Noòmi.
Andre tekster: 

Rut 2,8-11 Boas og Rut
Matt 18.1-11 De små har sinne engler hos Gud
F: Rut 1,7-11.16-19a; 2,8-11;4,13-17 Boas og Rut

Søndagens minneord: «Du skal hedre din far og din mor.» (Ef 6,2)

6. okt. 2013
Søndag: 
20. sønd. i treenighetstiden