11. sønd. i treenighetstiden, 4. aug. 2013

Rekke: 
3. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
1.Mos
21,9-13. Isak og trellkvinnens sønn
Enkelt bibeldrama: 
Jes
6,1-8. Gud kaller Jesaja til profet.
Andre tekster: 

Rom 8,1-4. 14-18. Livet i Ånden.
Joh 8,31-36.          Virkelig fri
F: Jes 6,1-8.           Jesaja møter Gud i tempelet.

Søndagens minneord: «Gjennom Isak skal du få en ætt som skal kalles din». (1 Mos 21,11b)

4. aug. 2013
Søndag: 
11. sønd. i treenighetstiden