4. sønd. i treenighetstiden, 16. jun. 2013

Rekke: 
3. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Sal
22,8-12. Gud som jordmor.
Enkelt bibeldrama: 
Mark
12, 37B-44. Enkens gave.
Andre tekster: 

Matt 9, 35-38   Høsten er stor
1. Tess. 2,5-13: Vi forkynte evangeliet for dere
F: Mark 12,37b - 42:  Enkens gave

Søndagens minneord:
Be derfor høstens Herre drive ut arbeidere for å høste inn grøden hans. (Matt 9,38). 

16. jun. 2013
Søndag: 
4. sønd. i treenighetstiden