Pinseaften, 19. Mai. 2018

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
2.Mos
2 Mos 24,3-11. Herren slutter pakt med Israel.
Andre tekster: 

2 Mos 24,3-11. Herren slutter pakt med Israel.
Ef 2,17-22. Kristus er hjørnesteinen.

Minneord: Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann. (Joh 7,38).


19. Mai. 2018
Søndag: 
Pinseaften