Kristi himmelfartsdag, 10. Mai. 2018

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Luk
24,46-53 Jesu avskjed
Enkelt bibeldrama: 
Apgj
1,1-14. Jesus tas opp til himmelen.
Andre tekster: 

Dan 7,13-14 Lik en mennesksønn
Apg 1,1-14Jesus tas opp til himmelen
Rom 10,6-10 Ordet er nær i munn og hjerte

MinneordDere er vitner om dette. Luk 24,48


10. Mai. 2018
Søndag: 
Kristi himmelfartsdag