2. sønd. i faste, 17. mar. 2019

Rekke: 
3. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Luk
13,22-30 Den trange dør
Enkelt bibeldrama: 
Luk
13,22-30 Den trange dør
Andre tekster: 

Jes 55,1-7 Søk Herren
2 Kor 6,1-10 Tålmodighet i tjenesten
F: 1 Mos 39,1-23 Josef hos Potifar

Minneord: «Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren!» (Luk 13,24).

17. mar. 2019
Søndag: 
2. sønd. i faste