2. søndag i åpenbaringstiden, 13. jan. 2013

Rekke: 
3. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Kol
1,15-20 Skapelse og forsoning
Enkelt bibeldrama: 
Joh
1,29-34 Guds lam bærer verdens syn
Andre tekster: 

Jes 53,6-9 Han har båret deres synder
Joh 1,29-34 Guds lam bærer verdens synd
F: Matt 3,13-4,11 Jesus blir døpt og fristet

 

Søndagens minneord: Han er hodet for kroppen, som er kirken. (Kol 1,18).

13. jan. 2013
Søndag: 
2. søndag i åpenbaringstiden