24. sønd. i treenighetstiden, 11. nov. 2012

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Luk
12,35-40
Enkelt bibeldrama: 
Mark
4,35-41
Andre tekster: 

Salme 119,80-83. Så jeg ikke blir til skamme.
Kol 1,24-29. Lidelser og tjeneste.
F: Mark 4,35-41. Jesus stiller stormen.

Søndagens minneord: Være forberedt, dere også! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. (Luk 12,40)

11. nov. 2012
Søndag: 
24. sønd. i treenighetstiden