25. sønd. i treenighetstiden, 18. nov. 2012

Rekke: 
2. rekke
Ressurser
Prekentekst: 
Matt
Matt 14,22-34. Jesus og Peter går på vannet
Enkelt bibeldrama: 
Matt
Matt 14,22-34. Jesus og Peter går på vannet
Andre tekster: 

Salme 107,23-32. Han fikk stormen til å stilne
2 Kor 1,8-11. Han reddet oss fra den visse død
F: Mark 2,1-12. Jesus og den lamme mannen

Søndagens minneord :”Du er i sannhet Guds Sønn!” (Matt 14,33)

18. nov. 2012
Søndag: 
25. sønd. i treenighetstiden