Linker og bøker

Linker:

Bibelfortellinger i Lego - The brick teastament.

http://www.kirken.be - Bønn for den Norske Kirke

Israelsmisjonens prekenverksted.

Knuts prekenside.

Teksteboken.no - Harald Kaasa Hammers hjemmeside.

http://www.sondagsskole.no/   Søndagskolen i Norge

Renhet.info

Bøker:

Harald Kaasa Hammer: La tekstene tale. En håndbok til Tekstbok for Den norske kirke 2011. Eide forlag. Kr 345,-

Sjur E. Isaksen: Ordet gjennom året. Evangeliebetraktninger til annen tekstrekke. Luther forlag. Kr 298,-

Olav Skjevesland: Ord til tro. Søndagens evangelietekster 2. rekke. Bibelteologisk gjennomgang.Verbum forlag, Kr 338,-

Tekstbok for Den norske kirke. Bibelselskapet/Verbum forlag. Pris ca kr 460,-

Tor Ivar Torgauten: Kirkeårets fortellingstekster 1. Erfaringsmateriale fra 60 menigheters bruk av de nye fortellingstekstene. IKO forlag. Kr 298,-

Mari og Paul Erik Wirgenes: Fra søndag til søndag. Et møte med kirkeårets tekster 2. rekke. Verbum forlag, Kr 298,-

Musikk:

«EN NY SANG FOR HERREN»
bibelske salmer til gudstjenestebruk. Cantando Musikkforlag.
Musikk av kantor Eilert Tøsse. 6  hefter : ADVENT - JUL, ÅPENBARINGSTIDEN, FASTETIDEN, PÅSKE - PINSE, TREEINIGHETSTIDEN OG SPESIELLE DAGER.