Temaoversikt halvår

Gjelder perioden 15. august 2023 - 1. januar 2023

Andre perioder:

Denne tabellen gir en oversikt over tema brukt på hver enkelt søndag i angitt periode.

SøndagB i b e l e n J e s u d ø d o g o p p s t a n d e l s e b e k j e n n e l s e n b ø n n d å p e n e t t e r f ø l g e l s e f e l l e s s k a p e t g i v e r t j e n e s t e h e l b r e d e l s e h å p k j æ r l i g h e t s g j e r n i n g e r s k a p e r v e r k e t t i l g i v e l s e v i t n e t j e n e s t e
12. sønd. i treenighetstiden, 20. aug. 2023XXXXXXXX
13. sønd. i treenighetstiden, 27. aug. 2023
Vingårdssøndag/14.sønd. i treenighetst., 3. sep. 2023X
15. sønd. i treenighetstiden, 10. sep. 2023XXXXX
16. sønd. i treenighetstiden, 17. sep. 2023XXXXX
17. sønd. i treenighetstiden, 24. sep. 2023XXXX
Mikkelsmesse, 29. sep. 2023XXXXXXXXXX
18. sønd. i treenighetstiden, 1. okt. 2023X
19. sønd. i treenighetstiden, 8. okt. 2023XX
Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave