Temasøk

Denne tabellen gir en oversikt over tema og kirkeårs-søndager. Klikk på et tema, en søndag eller en X for å få kombinasjonen av tema/søndag.

Søndag / TemaB i b e l e B i b e l e n J e s u d ø d o g o p p s t a n d e l s J e s u d ø d o g o p p s t a n d e l s e O m v e n d e l s e b e k j e n n e l s e n b ø n n d å p e n e t t e r f ø l g e e t t e r f ø l g e l s e f e l l e s s k a p e t g i v e r t j e n e s t e h e l b r e d e l s e h å p k j æ r l i g h e t s g j e r n i n g e r n a t t v e r d e n s k a p e r v e r k e t t i l b e d e l s e t i l g i v e l s e v e l s i g n e l s e v i t n e t j e n e s t e
1. søndag i adventstidenXXXXXXXX
2. søndag i adventstidenXXXXXXXXXXX
3. søndag i adventstidenXXXXXXXXXXXX
4. søndag i adventstidenXXXXXXX
JulaftenXXXXXX
Julenatt/OttesangXXXXXX
JuledagXXXXXXX
Stefanusdagen/2. juledagXXXXXXX
RomjulssøndagXXXXXXX
NyttårsaftenXXXXXX
Nyårsdag/Jesu navnedagXXXXXXXX
Kristi åpenbaringsdagXXXXXXXXX
2. søndag i åpenbaringstidenXXXXXXXXXXXX
3. søndag i åpenbaringstidenXXXXXXXXXXXXX
4. søndag i åpenbaringstidenXXXXXXXX
5. søndag i åpenbaringstidenXXXXXXXX
6. søndag i åpenbaringstidenXXXXXXXX
SåmannssøndagXXXXXXXXXX
Kristi forklarelsesdagXXXXXXX
FastelavnssøndagXXXXXXX
AskeonsdagXXXXXXXXXXXX
1. sønd. i fasteXXXXXX
2. sønd. i fasteXXXXXXXX
3. sønd. i fasteXXXXXXXXXXX
4. sønd. i fasteXXXXXXXXXXXXX
Maria budskapsdagXXXXXXXXXXX
PalmesøndagXXXXXXXXXXX
SkjærtorsdagXXXXXXXXXXX
LangfredagXXXXXXXXX
Påskenatt/Ottesang
PåskedagXXXXXXXXXXX
2. påskedagXXXXXXX
2. sønd. i påsketidenXXXXXXXXXXX
3. sønd. i påsketidenXXXXXXXXXX
4. sønd. i påsketidenXXXXXXXXXXXX
5. sønd. i påsketidenXXXXXXXXXXXXXX
6. sønd. i påsketidenXXXXXX
Kristi himmelfartsdagXXXXXXXX
Søndag før pinseXXXXXXXXXXX
PinseaftenXXXXXX
PinsedagXXXXXXXXXX
2. pinsedagXXXXXXXXXXX
TreeninghetssøndagXXXXXXXXXXXXXX
2. sønd. i treenighetstidenXXXXXXXXX
3. sønd. i treenighetstidenXXXXXXXX
4. sønd. i treenighetstidenXXXXXXXXXXX
5. sønd. i treenighetstidenXXXXXXXX
Aposteldagen/6.sønd. i treenighetst.XXXXXXXXX
7. sønd. i treenighetstidenXXXXXXXXXXXXXX
8. sønd. i treenighetstidenXXXXXXXXX
9. sønd. i treenighetstidenXXXXXXXXX
10. sønd. i treenighetstidenXXXXXXXXXX
11. sønd. i treenighetstidenXXXXXXXXX
12. sønd. i treenighetstidenXXXXXXXXXXXXXXXX
13. sønd. i treenighetstidenXXXXXXXXX
Vingårdssøndag/14.sønd. i treenighetst.XXXXXXXXXXX
15. sønd. i treenighetstidenXXXXXXXXXX
16. sønd. i treenighetstidenXXXXXXXX
17. sønd. i treenighetstidenXXXXXXXXXX
18. sønd. i treenighetstidenXXXXXXXXXX
19. sønd. i treenighetstidenXXXXXXXX
20. sønd. i treenighetstidenXXXXXXXX
21. sønd. i treenighetstidenXXXXX
22. sønd. i treenighetstidenXXXXXXXXXXXXXX
23. sønd. i treenighetstidenXXXXXXXXXXXXX
24. sønd. i treenighetstidenXXXXXXXXXXX
25. sønd. i treenighetstidenXXXXXXXXX
26. sønd. i treenighetstidenXXXXXX
Domssøndag/Kristi kongedagXXXXXXXXXXXX
KyndelsmesseXXXXX
Samefolkets dagXXXXXXXXXXXXX
1. maiXXXXXXXXXX
17. maiXXXXXXXXX
Santhansdagen/JonsokXXXXXX
Olavsdagen/OlsokXXXXXXXXX
MikkelsmesseXXXXXXXXXXXX
Bots- og bededagXXXXXXXX
ReformasjonsdagenXXX
AllehelgenssøndagXXXXXXXXXXX
Se utskriftsvennlig utgaveSe utskriftsvennlig utgave