Foredrag om DHÅ, Biskop Halvor Nordhaug, Kirkemøtet 2009

Ide: 

 

-          Med undertittel: Den Hellige Konspiratør.


Fra Kirkemøtet 2009 i Tønsberg med tema: Jeg tror på Den hellige Ånd.   

Klikk på web adressen og spol til 05.54 (nærmere forklaring på vedlegget under):

 http://conventor.easymeeting.net/mediasite/Viewer/?peid=50870a78-e50d-4924-ac97-194ab26531eb

Innsendt av: 
redaktør