Vitnesbyrd om møtet med Den hellige Ånd

Ide: 

Sangeren Gunnstein Draugedalens vitnesbyrd fra Kirkemøtet 2009 om hans møte med Den hellige Ånd og hans glede over Åndens virke i ham i dag.

 
Vitnespyrdet finner du ved å trykk på web adressen under og SPOLE FILMEN FREM TIL 52.27.  (Nærmere forklaring, se vedlegget).
 
På denne filmen finnes forøvrig også Biskop Halvor Nordhaugs foredrag over temaet: Jeg tror på Den hellige Ånd.
 
Innsendt av: 
redaktør