Bønn og faste helg - en skisse

Ide: 

 

Utkast til program for bønn og faste helg 2012

(Palmesøndaghelgen).

 

Poenget med en bønn og faste helg er å sette av denne helgen til Bibel, bønn og fellesskap i kirken. Det hadde vært fint også om helgen kunne avsluttes med nattverd eller at det er nattverd i gudstjenesten på søndagen. Se vedlagt utkast til detaljprogram.

Fredag 30. mars

 kl 18.00 Åpningsmøte/bønn for helgen. (30 min.)

 kl. 19.00 Møte med tema: Bønn og faste. (Finne og skrive ned personlige og gruppen/menighetens bønnemner, som dere ber spesielt for denne helgen).

kl 21.00 Bønn og vitnesbyrd/sang og samtale ved ny innleder.
kl 22.00 Bønn og vitnesbyrd/sang og samtale ved ny innleder.
kl 2245 Avslutning med feks en kveldsbønn
kl 23.00   Vi går hjem.  hver time

 

Lørdag 31. mars

kl. 07.00 – 23.00: (som på fredag.) Kanskje en kan drikke felles tee kl 09, 12 og 16. Innledning til bønn, vitnesbyrd og sang hver hele time, ...... krk.

kl 13.00 Møte med tema: Omvendelse i møte med Gud og forsakelse i møte med mennesker. 

kl. 19.00 Møte med tema. Hører Gud bønn?

kl 23.00 slutt.

Søndag 1. april

kl. 07.00 – 10.30: Bønn og vitnesbyrd hver time

kl. 11.00: Gudstjeneste i .................krk. (Vi deltar)

kl. 13.00: Bønnevandring i lokalmiljøet? 

kl. 14.00: Avslutningsmøte/vitnemøte, så la oss takke Gud og hva synes vi at han har sagt og gitt oss denne helgen?

 

 

Innsendt av: 
redaktør