Bønn og besøk i menigheten

Ide: 

I Sokndal kjører soknepresten og en forbeder rundt i bygden og ber for menigheten og menneskene hver onsdag eller torsdag formiddag. De avslutter som regel bønnerunden med å besøke noen i menigheten.

Innsendt av: 
redaktør