Oppgaver til tekstene - omtale av bidragsyterenes arbeid

Ide: 

De nye oppgavene til søndagstekstene er laget av Oddbjørg og Tor Helge Øygarden som koordinerer arbeidet for Precept Ministry International (PMI) i Norge. Her kommer en liten omtale av deres arbeide, som de selv har skrevet. Som koordinatorer av PMI arbeid i Norge oversetter og trykker de bibelstudiemateriell og har opplæring i bruk av dette.

Vi har gjennomført utdanningssystemet PMI har for veiledere i induktivt bibel studie (IBS). Det kan bygges ut til å bli lærere på PMI´s bibelinstitutter.

Induktivt bibel studie er å søke svar direkte fra Bibelen. Ordet induktivt betyr å gå direkte til kilden. Et av hovedprinsippene i IBS er at Bibelen forklarer Bibelen. Alle studie bolker bygger på et induktivt studie over bøker i Bibelen.

Her er eksempler på Precepts studie bolker:

Menighets planting (Filipperbrevet), tids planlegging ( 2. Tessalonikerne), evangelisering og disippelskap (Johannes evangeliet), doktriner (Romerbrevet/pakt)

Israels historie (Daniels bok), vanskelige tema i Bibelen, veiledning/sjelesorg (Marriage Without Regrets), prekenlære, og kristen etikk.

Studie materiellet er både praktisk og pedagogisk. Bøker fra Precept er oversatt til ca 70 forskjellige språk. På www.precept.org finner du alle bøkene som er utgitt på engelsk.

Studie materiellet er nyttig til personlig vekst, til opplegg i bibelgrupper eller til forberedelse av undervisning. Da bøkene også er lette å få tak i på engelsk kan en lett bruke de inn i tverrkulturelle grupper.

Bøkene som er oversatt til norsk er:

·Tilgivelse- kraften som bryter fortidens makt. Overvinn frykt. Stå opp til kallet om ledelse. Titus – en bok om å ha karakter som leder. Hjelp -  jeg har fått problemer! Et studie over Jakobs brev. En barnebok som passer like godt for voksne.

Bøkene om tilgivelse, frykt og ledelse inneholder de bibel vers du trenger i studieboken, og man trenger ikke egen Bibel for å bruke den. Studieboken ”Titus” inneholder hele Titus brev, og ”Hjelp jeg har problemer” inneholder hele Jakobs  brev.

I begge disse må en bruke Bibel for å slå opp kryssreferanser. 

Om en har grupper med flere nasjoner anbefales å kombinere norske og engelske bøker.  Om du trenger store mengder bøker på andre språk,  kan vi være behjelpelige med å finne kontakt personer til deg som kan formidle dette.

Vi har avtale med Bibelselskapet om brukt av bibeltekster fra 2011 oversettelsen.

Bøkene er godkjent av Kristelig studieforbund (K-Stud).

Omtale av de norske bøkene finner du på www.precept.no

For bestilling av bøker , eller mer info:

Oddbjørg H. Øygarden - oddbjorg_oygarden@yahoo.no eller Mob 93 09 53 11

Tor Helge Øygarden - oygarden @online.no Mob 90 16 22 99 Bøkene kan også kjøpes hos Sandnes kristelige bokhandel bok og media, Langgt 24

Tlf  51 66 55 15

 

 

Innsendt av: 
Oddbjørg Øygarden