Første møte med kirken

Ide: 

I Nordberg menighet i Oslo, går soknepresten på besøk til alle som har fått barn i menigheten, når kirken får fødselsmeldingene. Han går ikke inn, men hilser hyggelig og gratulere med barnet og leverer en invitasjon til kirken, informasjon om kirken, barnearbeid, dåp og et brev som bla forteller hvordan han vet at de har fått barn. På denne måten er kontakten knyttet og det er lettere å komme til kirken. Når han samler opp disse besøkene i bolker, og bruker ca 2-3 timer i måneden (et komitemøte) på dette. Alternativt kan noen fra søndagsskolen eller barnearbeidet gjøre denne jobben. Det er den personlige kontakten som er viktig.

Innsendt av: 
redaktør