Finn bønnemner i menighetsrådet

Ide: 

I Vear kirkeforening (menighetsråd) bruker de de to siste minuttene på menighetsrådet til å finne bønneemner for menigheten. Så blir disse månedens bønneemner for menigheten i gudstjenesten og frem til neste menighetsråd. Bønnemnene blir også bekjentgjort i andre sammenhenger i menigheten som månedens bønneemner.

Innsendt av: 
redaktør