Bidragsytere

Flere bidrag er på vei...

       
Harald Kaasa Hammer, tidligere skolelagsprest, amanuensis, forfatter, tidligere sokneprest i Drangedal og Teie. Margrethe Seleg Moe tidligere sjømannsprest, nå sokneprest i Slagen. Ola Eriksrud, tidligere forkynner i Romerike Indremisjon, menighetssekr og søndagsskole/barnelagsarbeider. Sekretær for Ordet.be    

Første rekke: 3. og 4. sønd i åpenbaringstiden, 1, og 2. sønd i fastetiden. Tredje rekke: Pinseaften, treenighetssønd, 2. sønd i treenighetstiden.
Tredje rekke:
19.-22. sønd i treenighetstiden.

Første rekke: Kristi åpenbaringsdag og 2. sønd i åpenbaringstiden. Første rekke: Romjulssøndag
Bibeldramaer

 
   

-

           
Bjarte Tysvær, sokneprest i Eidanger Leif Møller-Stray, Lillesand. Tidligere sokneprest Jørund Nikolai Grønning, prostiprest Fosen Njål Gjennestad, tidligere sokneprest i Bugården Knut Roberg, tidligere sokneprest i Hurdal og Sem Randi Anne Skårdal, diakon og ungdervisningsleder i Re.
Tredje rekke: Kristi åpenbaringsdag og 2. sønd i åpenbaringstiden Tredje rekke: Fastelavenssønd., 5. sønd i påsketiden og søndag før pinse Tredje rekke: 2. søndag i fastetiden, palmesønd, skjærtorsd og påskedag.
Mikkelsmesse
, 26. sønd i treenighetstiden.
Tredje rekke: Langfredag, 2. 3. og 4. søndag i påsketiden. Tredje rekke: 8. 9. og 10. sønd i treenighetstiden og Olsok. Tredje rekke: 2. pinsedag, 3. og 4. sønd i treenighetstiden.

-

Jon Olav Ryen, sokneprest i Folldal, tidligere kapellan i Sørum.Dr. philos. på avhandling om mandeismen,den eneste overlevende gnostiske religion fra oldtiden. Hallvard N. Jørgensen, sokneprest i Kvitseid Reidar Bjaanes, sokneprest i Sokndal, tidligere misjonsprest i Kamerun og kateket i Egersund. Geir Harald Johannessen,  forfatter og tidligere sokneprest. Inger Bore, rådgiver trosopplæring, Tunsberg bispedømmekontor, tidligere kateket i Slagen.
Første rekke: 2. sønd i advent, juledag. Andre rekke: 1. sønd i adventstiden, Kristi åpenb. 2. og 3. sønd i åpb. Andre rekke: 2. sønd. i adventst. askeonsdag,1. og 2. søndag i fastetiden. Tredje rekke: 18. sønd i treenighetstiden, Bots og bønnedag, allehelgensdag og 25. sønd i treenighetstiden..

Andre rekke: 3. sønd i adventst. Såmannssønd. Kristi forklarelsesdag og fastelavenssøndag. Tredje rekke: 11.-14. i treenighetstiden..

Første rekke: 1. sønd i advent. Andre rekke: 4. søndag i adventst. 17.mai, pinsedag og 2. pinsedag. Tredje rekke: Domssøndag. Andre rekke: Julaften
Øystein Thelle, tidligere sokneprest på Tjøme, Gamle Aker og Glemmen. Salmedikter og forfatter av flere bibelspill. Tidligere rektor på Diakonhjemmets teologiske avdeling mm. Audun Aase, sokneprest i Samnanger. Trond Inge Tappel, kapellan i Gimsøy og Nenset.   Gunnar Øvstegård, sokneprest i Høland. Jon Børge Frafjord, sokneprest i Sandnessund.

Andre rekke: Julenatt/Ottesang, juledag, nyttårsdag/Jesu navnedag og påskedag. Tredje rekke: 6. søndag i påsketiden og Kristi himmelfastsdag.

Andre rekke: Stefanusdag/2.juledag, nyttårsaften,4. søndag i åpenbaringst. og kyndelsmesse. Tredje rekke: 5. og 7. sønd i treenighetstiden, St. Hans og aposteldagen. Andre rekke: 3. og 4. søndag i faste, 2. påskedag og 2. søndag i påsketiden. Tredje rekke: Askeonsdag og 1. søndag i fastetiden. 15.-17. sønd i treenighetstiden. Andre rekke: Maria budskapsdag, palmesøndag, skjærtorsdag og langfredag.

Andre rekke:  3. og 4.  søndag i påsketiden. 

     
Jens Olav Mæland, forfatter og tidligere sokneprest i Etne. Knut Skjeldal, sokneprest i Hof  i Vestfold og tidligere sokneprest i Hemsedal. Eivind Anders Dahle, tidlegere sokneprest i Hof  i Vestfold

Einar Ekerhovd, vikarprest, leder for Oase buissnes, tidligere dagligleder i Oase og sokneprest i Høvåg. 

Åge Sætre, prostiprest og sokneprest 

 

 

 

Første rekke:3. sønd i advent, 2. juledag. Andre rekke: 5.  søndag i påsketiden 4. og 5.  søndag i treenighetstiden mfl Andre rekke: 6.  søndag i påsketiden og søndag før pinse. Andre rekke: 3. og 4. søndag i treenighetstiden

Andre rekke: 6. 7. 8. og 9. søndag i treenighetstiden mfl Tredje rekke: 3. sønd i åpenbaringstiden, såmannssønd, og Kristi forklarelsesdag

Andre rekke: Olavsdagen/Olsok mfl

Stefan Kemper-Kohlhase
Tidligere sokneprest i Storfjord

Victor Skimmeland, undervisningsleder i Bugården menighet. Oddfrid Eriksrud, Folldal. Ingjerd Breian Hedberg, Master i diakoni, cand agric, Ped.sem. Jo Hedberg,cand teol. leder for Bønn for Den norske kirke. Tidligere kateket i Sem menighet
Andre rekke: 24. 25. i treenighetstiden, domssøndag. og 1. søndag i adventstiden III.  Tredje rekke: 3. og 4. sønd i faste. Maria budskapsdag og 2. påskedag. Fargeleggings tegninger.  Redaktør 2, Logo, løsninger, ideer, tegninger mm. Tredje rekke: 1. og 17. mai. redaktør

 

--